Themadag: internationale samenwerking havenarbeid

Themadag Internationaal werk
Op 8 maart vond in de Haven van Antwerpen onze themadag voor een wereldwijde eerlijke havenarbeid plaats. Daar werden de resultaten van de werkgroep internationaal werk aan onze militanten uit de drie havens voorgelegd. De werkgroep, intussen omgedoopt tot Transcom Internationaal Netwerk (TIN), zal in de toekomst verder werken aan de verbetering van de werk- en leefomstandigheden van havenarbeiders, binnen een wereldwijde samenwerking en solidariteit.
Het verschil maken. Anders zijn in aanpak, beoordeling en communicatie. Met de oprichting van een werkgroep internationaal werk onder begeleiding van algemeen sectorverantwoordelijke Michel Claes krijgen militanten een eerlijke kans om mee te participeren in de boeiende wereld van internationaal vakbondswerk. Om uiteindelijk het verschil te maken, niet enkel op congressen met een eenmalige aanwezigheid, maar met de opdracht de leef- en werkwereld van de leden op wereldvlak beter te leren kennen, doch ook deze waar het kan, te verbeteren. De resultaten van de werkgroep internationaal werk werden op 8 maart voorgelegd aan de geïnteresseerde militanten uit de drie havens.
De bijdragen over veiligheid, de ITF Dockers clause, de ITF lashing campagne met een overzicht van de gerealiseerde doelstellingen werden erg gesmaakt door de aanwezigen. Het was immers een gesprek van havenarbeiders tot havenarbeiders. En het was voor allen een openbaring dat de resultaat van dit werk zo ingrijpend kan zijn op de eigen werkomgeving. De weg naar de International Dockworkers Council kwam uiteraard aan bod. Havenarbeider is een van de laatste subculturen in de arbeiderswereld. De eigenheid is nog steeds een stuk van het erfgoed waar havenarbeiders aan gehecht zijn en blijven. Daarom dat zij er nog steeds in slagen de aanvallen van de Europese neo-liberalen af te slaan. Met relatief succes, want de namiddagsessie waarbij de militanten mochten participeren aan de IDC werkgroep van de Europese zone, bracht ons met een smak terug met beide voeten op de grond.
Nergens is de afbraak van loon-en arbeidsvoorwaarden groter dan in landen als Griekenland en Portugal. Bedrijven uit socialistisch – communistisch georiënteerde landen als Singapore en China spannen hierbij de kroon. Een PSA-terminal in Portugal verlaagde de lonen tussen 2006 en 2016 met ongeveer 1.400 euro per maand, van 2.000 naar 600 euro per maand voor hetzelfde werk. Cosco, een toonaangevende rederij uit de volksrepubliek China, veegt de vloer aan met de rechten van de havenarbeiders uit de Griekse haven Piraeus. In beide bedrijven zwaait een eigen bedrijfsvakbond, een yellow Union, de plak. De vakbondsleiders zijn kaderleden uit het eigen bedrijf. Van inspraak en onafhankelijkheid is er geen sprake.
In landen als het Verenigd Koninkrijk is het recht tot staken herleid tot nul. De arbeiders hebben er geen rechten meer, en toch is het nog allemaal niet genoeg. Het nakende referendum over het verlaten van de EU dreigt de arbeiders terug te katapulteren naar de rechteloosheid van voor WO I. Vele sociale voordelen kwamen er enkel onder toedoen van de EU, iets wat onze leden zich amper kunnen voorstellen.
In België leeft de gedachte dat het door de EU is dat we achteruit boeren. Het kan dus nog veel slechter en het is enkel door een sterke vakbondswerking dat onze sociale zekerheid stand houdt. Dit was ook de boodschap van Voorzitter Katrien Verwimp, die erop hamerde dat internationaal werk niet mag uitmonden in een enge benadering die enkel voor “ons” havenarbeiders geldt. Global Unions zijn gemaakt om ons een sterke stem te geven, een stem voor iedereen.
Een tussenkomst door onze collega’s van de Poolse vakbond “Solidarnoz” over de toestand op de Dansk Container terminal werd door externe tussenkomsten onmogelijk. Het was niet het enige incident. Voorzitter Marc Storms benadrukte dat internationaal werk heel veel werk met zich meebrengt, niet alleen onderweg maar ook op de sociale media. Hij bedankte alle miltanten van de werkgroep internationaal werk, intussen omgedoopt tot Transcom Internationaal Netwerk (TIN), die met veel inzet en kennis deze themadag mee vorm gaven. Een opdracht waaronder iedereen zijn schouders moet zetten. Van hoog tot laag, maar met de klemtoon op de leden en militanten die de sleutel in handen hebben om het verschil te maken. In november komen we terug met een stand van zaken.
We’ll never walk alone again !
Met dank aan Max, Bart, Jeff, Pieter, Bram, Gaizy, Kim, Matthias en Pierre.

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart