Werkloosheid

Het ACV betaalt bij werkloosheid jouw werkloosheidsuitkering uit. We zorgen ervoor dat je op een snelle en correcte wijze worden uitbetaald.
Voor informatie en al je vragen in verband met werkloosheidsdocumenten, uitbetaling werkloosheidsvergoedingen, invullen van het inlichtingenformulier van de mutualiteit bij ziekte, adreswijziging, kinderbijslag, verlofgeld,... kan je steeds terecht bij:
ACV-Dienstencentrum
Hermans-Lybaertstraat 44
8301 Knokke-Heist 
tel. 051 23 58 00
Een heleboel info en de openingsuren van het dienstencentrum, vind je ook hier  

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart