Sociale voordelen

Als werknemer van het Paritair Comité Havenbedrijf heb je recht op een pak sociale voordelen:
 • Klein verlet
 • Vergoeding voor betaalde feestdagen
 • Tussenkomst in de verplaatsingskosten
 • Betaald educatief verlof
 • Verlof voor dwingende familiale redenen
 • Herverdelingsdagen
 • Anciënniteitsverlof
 • Eindejaarsconjunctuurpremie
 • Syndicale premie
 • Veiligheids- en beschermingsuitrusting
 • Hospitalisatieverzekering
Aarzel niet en neem tijdig contact voor informatie.

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart