Sociale voordelen

Als werknemer van het Paritair Comité Havenbedrijf heb je recht op een pak sociale voordelen. Een kort overzicht:
 •      
 • Verlof voor dwingende familiale redenen
 • Beroepsloopbaanonderbreking - tijdskrediet
 • Anciënniteitsvakantie
 • Gratis rechtsbijstand
 • Eindejaarsconjunctuurpremie
 • Syndicale premie
 • Veiligheids- en beschermingsuitrusting
 • Hospitalisatieverzekering
 • Arbeidsongevallenverzekering + bijkomende verzekering
 • Tijdskrediet
 • Groepsverzekering
Aarzel niet en contacteer ons voor meer informatie.

Loopbaanonderbreking

Havenarbeiders kunnen van de Administratieve Commissie één keer in hun loopbaan een toelating tot tijdelijke afwezigheid uit het Havenbedrijf bekomen van één jaar.
In voorkomende gevallen dient de havenarbeider zelf, of via zijn vakbond, een aanvraag te doen aan de Administratieve Commissie.
Neem tijdig contact op met onze administratieve medewerkers op het Secretariaat van de haven.

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart