Sociale voordelen

Als werknemer van het Paritair Comité Havenbedrijf heb je recht op een pak sociale voordelen. Een kort overzicht:
 • Klein verlet
 • Vergoeding voor betaalde feestdagen
 • Tussenkomst in de verplaatsingskosten
 • Herverdelingsdagen
 • Verlof voor dwingende familiale redenen
 • Beroepsloopbaanonderbreking - tijdskrediet
 • Anciënniteitsvakantie
 • Gratis rechtsbijstand
 • Eindejaarsconjunctuurpremie
 • Syndicale premie
 • Veiligheids- en beschermingsuitrusting
 • Hospitalisatieverzekering
 • Aanvullend pensioen
Aarzel niet en contacteer ons voor meer informatie.

Loopbaanonderbreking

Havenarbeiders kunnen van de Administratieve Commissie één keer in hun loopbaan een toelating tot tijdelijke afwezigheid uit het Havenbedrijf bekomen om elders te werken.
De erkenning als havenarbeider kan in drie specifieke situaties geschorst worden voor: palliatief verlof, bijstand of verzorging voor een zwaar ziek, gezins- of familielid tot de tweede graad of ouderschapsverlof bij geboorte of adoptie van een kind.
De erkenning van havenarbeider kan door het specifiek stelsel van het tijdskrediet volledig geschorst worden of verminderd tot een halftijdse betrekking. De maximale duur over de gehele loopbaan is vastgesteld op 1 jaar.
In voorkomende gevallen dient de havenarbeider zelf te verschijnen voor de Administratieve Commissie.
Neem tijdig contact op met onze administratieve medewerkers op het Secretariaat van de haven.

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart