Rechtsbijstand

Vanaf het ogenblik dat je zes maanden lid bent van het ACV, kan je gratis beroep doen op rechtsbijstand voor alle materies die behandeld worden voor de Arbeidsrechtbank. Dit gaat over betwistingen met werkgevers, verzekering tegen arbeidsongevallen, mutualiteit, RVA..
Concreet gaan wij gratis, in jouw naam, je dossier inleiden bij de arbeidsrechtbank en zowel de gerechtskosten als de kosten van de raadsheer voor onze rekening nemen.

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart