Preventie en bescherming op het werk

De havens beschikken over een Gemeenschappelijk Comité en dienst Preventie en Bescherming op het werk. Dit Comité reikt allerlei middelen aan tot bevordering van de veiligheid op het werk. Het draagt eveneens actief bij tot het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun job.
Het Comité Preventie Bescherming en Welzijn is dan ook een heel belangrijk orgaan. De gemeenschappelijke dienst voor veiligheid en hygiëne aan de Haven van Antwerpen (Zomerweg 3 bus 1, 2030 Antwerpen is 24u/24 te bereiken:
empty
Werkgevers zijn ook verplicht aan te sluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Voor de Haven van Antwerpen is dat: Mediwet, Brouwersvliet 33/7, 2000 Antwerpen (03/205 69 70).

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart