Pensioen

Er is een aanvullend sociaal sectorpensioenstelsel voor de havenarbeiders van het algemeen contingent, het logistiek contingent en voor de vaklui van de haven van Antwerpen.
  • Alle werknemers die minstens 1 jaar erkend zijn als havenarbeider of 1 jaar ingeschreven zijn als vakman aan de haven van Antwerpen kunnen van het aanvullend pensioen genieten.
  • De bijdragen voor het aanvullend pensioen worden uitsluitend door de werkgevers gefinancierd.
  • Het aanvullend pensioen kan ten vroegste toegekend worden als men op pensioen gaat.
  • Wanneer je met pensioen gaat, neem je één maand voorafgaandelijk contact op met ACV-Transcom-secretariaat haven om de berekening van de groepsverzekering aan te vragen.
Bijkomende inlichtingen over uw aanvullend pensioen zijn rechtstreeks te verkrijgen via: ACV-Transcom, Dienst Haven, Entrepotplaats 14, 2000 Anwerpen (02/549 11 19)

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart