Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

Iedere daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, en/of het aanwervingsbureau kan niet door de beugel.
De havenarbeider(ster) die het slachtoffer is van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, wendt zich tot één van de vertrouwenspersonen. Je kan je ook rechtstreeks richten tot de bevoegde preventieadviseur.
 
Vertrouwenspersoon: Ann Verhaeghe
 
Preventieadviseur: Caroline Lanckriet
 
Adres: Mediwet, Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen (03/205 69 70), psychosociaal@medimar.be

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart