Binnenvaart

De werknemers van de sectoren binnenvaart en koopvaardij bekleden een unieke positie in de Belgische sociaal-economische wereld. De arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheidstoestand van onze leden zijn uniek.
Het PC 139 regelt alles wat met binnenvaart te maken heeft: duwvaart, tankervaart, sleepdiensten,… en het PC 316 is bevoegd voor de koopvaardij. Het is vooral via deze PC’s dat ACV-Transcom de belangen van zijn leden verdedigt.

Arbeidsduur

 • Een arbeidsdag begint tussen 06.00 en 08.00 uur en duurt 8 uren.
 • Overuren worden vergoed aan + 50.
 • Gegarandeerde nachtrust van 12 uren van november t/m februari en van 10 uren van maart t/m oktober.
 • Zondagsarbeid wordt dubbel betaald.
 • Overuren op zondag worden nog eens dubbel betaald.
 • 38 uren week door 12 dagen ADV per jaar.

Bijzondere vergoedingen

 • Reiskosten per trein naar het gezin worden 1 maal per maand terugbetaald;
 • Eindejaarspremie;
 • Radarticket;
 • Huisvestingsvergoeding;
 • Gevaarlijke en ongezonde ladingen;
 • Mondingsvaart;
 • Rijnvaart;
 • Toeslag wegens onderbemanning;
 • Syndicale premie;
 • Bijkomend getrouwheidspremie bij pensioen;
Al deze vergoedingen hebben hun eigen reglementering; neem in geval van twijfel contact met ons.

Contract

 • Contract van bepaalde duur wordt verlengd tot men op bestemming of terug in de thuishaven is, tenzij men elders een ander contract heeft.
 • Mogelijkheid tot vooraf vastgesteld loon per reis, ongeacht de duur.
 • Loon wordt vastgesteld per dag of per week of per 15 dagen of per maand.
 • De regeling rond ziekte is gelijklopend met die van een arbeider.

Loon

 • Brutoloon voor dagvaart + 18,5% (van brutobasisloon) systeemvaartpremie.
 • Loon van een weekdag bestaat uit 7,6 uren en 4 overuren.
 • Loon op zaterdag bestaat uit 11,6 uren aan 150%.
 • Loon op zondag bestaat uit 11,6 uren van 200%.

Mogelijke arbeidssystemen

Er zijn twee arbeidssystemen mogelijk: dagvaart of systeemvaart.

Sleepdiensten

De sleepdiensten (URS) nemen een bijzondere plaats in de binnenvaart in. Omwille van de aard van de bedrijvigheid en de structuur van de sector zijn er ook bijzondere regelingen van kracht.
Wil je bijkomende informatie over de sleepdiensten, dan kan je een samenbundeling van cao's en andere regelingen verkrijgen bij ACV-Transcom.

Uurindeling

In deze nieuwe arbeidsorganisatie geeft elke dag arbeid recht op een dag vakantie of recuperatie arbeidstijd of wettelijke feestdag.
De periode aan boord kan variëren van 1 dag tot 30 dagen.

Verlofdagen

In de systeemvaart zijn de verlofdagen ingeschaald in de rustperiodes.

Global Seafarer juli 2017

Zika-zeevaart