Bestaanszekerheid ziekte

A. Ziekte:
Een zieke diamantbewerker kan, indien hij in de 12 maanden die de aanvraag bestaanszekerheid (BZ) bij ziekte voorafgaan minstens 20 dagen effectief gewerkt heeft (feestdagen zijn gelijkgesteld), als arbeider in de diamantnijverheid bestaanszekerheid ontvangen. 
  • Eerste 45 dagen: 12,50 euro 
  • Volgende 45 dagen: 6,00 euro 
  • Daarna voor de ganse duur van de ziekte: 3 euro/dag 
Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelagen van 12,50 euro en/of 6,00 euro mag, voor werkloosheid en ziekte samen, nooit meer dan 90 dagen per kalenderjaar belopen in het stelsel van de vijfdagenweek.

B. Langdurige ziekte:
Periode, na één jaar ziekte wordt men op invaliditeit gesteld, van dan af wordt de BZ Langdurige ziekte toegepast. 
Tot het einde van de ziekte: 3,00 euro per dag (vijfdagenstelsel)