Werkloosheid

Aanvullende vergoeding +50 jaar

Een aanvullende werkloosheidsuitkering werd ingesteld voor werknemers die volledig werkloos werden gesteld ná 1 januari 1997. De werknemer:
  • moet 50 jaar zijn op het ogenblik dat hij volledig werkloos wordt gesteld;
  • moet een anciënniteit bezitten in de diamantnijverheid van ten minste 25 jaar en moet tijdens de 36 maanden voorafgaand aan het indienen van de aanvraag tot aanvullende werkloosheidsuitkering onafgebroken onder arbeidsovereenkomst geweest zijn bij een werkgever van de diamantnijverheid. Als dit niet het geval is en er tijdens bedoelde 36 maanden periodes voorkomen van volledige werkloosheid, minimum 200 dagen effectief gewerkt hebben in de diamantnijverheid.
  • moet door de werkgever ontslagen zijn, maar het ontslag mag niet gegeven zijn wegens dringende reden.
Deze cao loopt tot en met 31/12/2017.

Hoeveel bedraagt de uitkering? 

  • Werknemer 50 - 54 jaar:
5 euro per arbeidsdag in het stelsel van de vijfdagenweek voor max. 460 dagen. De werknemer dient evenwel een wachttijd van 19 maanden in acht te nemen. Tijdens de wachttijd blijft de werknemer zijn rechten op bestaanszekerheid behouden.
  • Werknemer +55 jaar:
vanaf het moment dat de werknemer 55 jaar wordt, bedraagt de uitkering, na uitputting van zijn rechten op bestaanszekerheid, 5 euro per arbeidsdag in het stelsel van de vijfdagenweek voor maximum 850 dagen, zonder dat hij een wachttijd moet in acht nemen.
Op de uitbetaalde uitkering wordt 10,09% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Bestaanszekerheid werkloosheid

A. Volledige werkloosheid:
Een werkloze diamantbewerker kan, indien hij in de 12 maanden die de aanvraag voor bestaanszekerheid (BZ) bij werkloosheid voorafgaan minstens 20 dagen effectief gewerkt heeft (feestdagen zijn gelijkgesteld), als arbeider in de diamantnijverheid bestaanszekerheid ontvangen.
Periode: 80 dagen op jaarbasis in de vijfdagenweek.
Bedrag: voor de eerste 30 dagen 12,5 euro, voor de volgende 50 dagen 4 euro.
De bestaanszekerheid wordt per kwartaal door het Intern Compensatiefonds betaald. Er wordt 10,09 % bedrijfsvoorheffing ingehouden.
 
B. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen:
Bedrag: voor de eerste 30 dagen 12,5 euro, voor de volgende 50 dagen 4 euro. Vanaf de 81ste dag 2 euro per dag. 26,75% bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden.

Vergoede werkloosheidsdagen

Hieronder vind je het toe te kennen aantal dagen uitkering in geval van gedeeltelijke werkloosheid. De vergoede dagen worden berekend op basis van het aantal gestempelde uren (aantal uren x 6 gedeeld door 39).
Aantal gestempelde uren 39u/w Geeft recht op aantal dagen uitkering
1,63-4,87 0,5
4,88-8,12 1
8,13-11,37 1,5
11,38-14,62 2
14,63-17,87 2,5
17,88-21,12 3
21,13-24,37 3,5
24,38-27,62 4
27,63-30,87 4,5
30,88-34,12 5
34,13-37,37 5,5
37,38-40,62 6
40,63-43,87 6,5
43,88-47,12 7
47,13-50,37 7,5
50,38-53,62 8
53,63-56,87 8,5
56,88-60,12 9
60,13-63,37 9,5
63,38-66,62 10
66,63-69,87 10,5
69,88-73,12 11
73,13-76,37 11,5
76,38-79,62 12
79,63-82,87 12,5
82,88-86,12 13
86,13-89,37 13,5
89,38-92,62 14
92,63-95,87 14,5
95,88-99,12 15
99,13-102,37 15,5
102,38-105,62 16
105,63-108,87 16,5
108,88-112,12 17
112,13-115,37 17,5
115,38-118,62 18
118,63-121,87 18,5
121,88-125,12 19
125,13-128,37 19,5
128,38-131,62 20
131,63-134,87 20,5
134,88-138,12 21
138,13-141,37 21,5
141,38-144,62 22
144,63-147,87 22,5
147,88-151,12 23
151,13-154,37 23,5
154,38-157,62 24
157,63-160,87 24,5
160,88-164,12 25
164,13-167,37 25,5
167,38-170,62 26
170,63-173,87 26,5
173,88-177,12 27
177,13-180,37 27,5
180,38-183,62 28
183,63-186,87 28,5
186,88-190,12 29
190,13-193,37 29,5
 193,38-196,62 30