Bestaanszekerheid

A. Volledige werkloosheid:
Door de invoering van het eenheidsstatuut mag vanaf 1 januari 2018 geen bestaanszekerheid meer betaald worden aan de werknemers die volledig werkloos worden. Zij krijgen bij ontslag een compenserende opzeggingsvergoeding van RVA.
 
B. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen:
Een werkloze diamantbewerker kan, indien hij in de 12 maanden die de aanvraag bestaanszekerheid (BZ) bij werkloosheid voorafgaan minstens 20 dagen effectief gewerkt heeft (feestdagen zijn gelijkgesteld), als arbeider in de diamantnijverheid bestaanszekerheid ontvangen. 
  • Eerste 45 dagen: 12,50 euro 
  • Volgende 45 dagen: 6,00 euro 
  • Vanaf de 91ste dag: 2,00 euro