Aanvullende vergoeding 50-plussers

Door de invoering van het eenheidsstatuut mag vanaf 1 januari 2018 geen aanvullende werkloosheidsvergoeding en bestaanszekerheid meer betaald worden aan de werknemers die volledig werkloos worden. Reden: opzegtermijnen diamant zullen gelijk zijn aan deze die nu reeds gelden voor arbeiders en bedienden. (= gelijkschakeling arbeiders/bedienden) 
Voor de +50 jarige volledig werklozen die vóór 1 januari 2018 recht hebben op de aanvullende vergoeding, verandert er niets. Zij blijven de aanvullende vergoeding ontvangen totdat het maximum aantal te vergoede dagen bereikt zijn. Op de uitbetaalde uitkeringen wordt 10,09% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

  • Werknemer 50 - 54 jaar:
5 euro per arbeidsdag in het stelsel van de vijfdagenweek voor max. 460 dagen. De werknemer dient evenwel een wachttijd van 19 maanden in acht te nemen. Tijdens de wachttijd blijft de werknemer zijn rechten op bestaanszekerheid behouden.
  • Werknemer +55 jaar:
vanaf het moment dat de werknemer 55 jaar wordt, bedraagt de uitkering, na uitputting van zijn rechten op bestaanszekerheid, 5 euro per arbeidsdag in het stelsel van de vijfdagenweek voor maximum 850 dagen, zonder dat hij een wachttijd moet in acht nemen.
 
Op de uitbetaalde uitkering wordt 10,09 % bedrijfsvoorheffing ingehouden.