Vakantie-, feest- en rustdagen

De regeling vakantie- feest en rustdagen 2016 is unaniem goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Paritair Comité Diamant van 29 september 2015.

Zomervakantie

Vanaf maandag 1 augustus t/m vrijdag 19 augustus 2016. (15 vakantiedagen)
Mits aanvraag aan het Paritair Comité voor de diamantnijverheid vóór 31 december 2015 kan de eerste vakantieweek met name van 1 augustus t/m 5 augustus 2016 verplaatst worden naar 22 augustus t/m 26 augustus 2016.

Wintervakantie

Vanaf maandag 26 december t/m vrijdag 30 december 2016

Feestdagen

Vrijdag01/01/2016Nieuwjaar
Maandag28/03/2016Paasmaandag
Zondag01/05/2016Feest van de Arbeid,wordt vervangen door vrijdag 6/05/2016
Donderdag05/05/2016O.H. Hemelvaart
Vrijdag06/05/2016Vervangdag voor 01/05/2016
Maandag16/05/2016Pinkstermaandag
Woensdag29/06/2016HH Petrus & Paulus - vervangdag voor 15/08
Donderdag21/07/2016Nationale Feestdag
Vrijdag22/07/2016vervangdag voor Kerstmis
Maandag15/08/2016wordt vervangen door 29/06 HH Petrus & Paulus
Dinsdag01/11/2016Allerheiligen
Vrijdag11/11/2016Wapenstilstand
Zondag25/12/2016Kerstmis, wordt vervangen door vrijdag 22/07

Rustdagen

1 snipperdag vrij te nemen in overleg met de werkgever 1ste rustdag kan worden vastgelegd op ondernemingsvlak 4 andere rustdagen zijn collectief te nemen van dinsdag 29 maart t/m vrijdag 1 april 2016 diamantbewerkers die recht hebben op:
  • 5 rustdagen: 1 dag op ondernemingsvlak te bepalen en 29, 30, 31 maart en 1 april 2016
  • 4 rustdagen: 1 dag op ondernemingsvlak te bepalen en 29, 30 en 31 maart 2016
  • 3 rustdagen: 1 dag op ondernemingsvlak te bepalen en 29 en 30 maart 2016
  • 2 rustdagen: 1 dag op ondernemingsvlak te bepalen en 29 maart 2016
  •  1 rustdag: deze dag is te bepalen op ondernemingsvlak

Bijkomende vakantiedagen voor diamantarbeiders van 56 jaar of ouder

Diamantarbeiders van 56 jaar en ouder kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van extra vakantiedagen (max. 4 dagen). Het aantal extradagen is afhankelijk van het aantal effectief gewerkte dagen in het vakantiedienstjaar. De diamantarbeider moet 56 jaar of ouder zijn op 31 december van het vakantiedienstjaar.
  • Van 100 tot en met 150 dagen: 2 bijkomende vakantiedagen;
  • Van 151 tot en met 200 dagen: 3 bijkomende vakantiedagen;
  • Meer dan 200 dagen: 4 bijkomende vakantiedagen.

Hoe de bijkomende verlofdag aanvragen?
  • één formulier per kwartaal zal door de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid overgemaakt worden aan de rechthebbenden.
  • de rechthebbenden moeten het formulier vervolledigen (bankrekeningnummer, aantal gevraagde vakantiedagen, data waarop de dagen worden genomen, huidige werkgever, datum en handtekening) en door de werkgever laten goedkeuren en ondertekenen.
De extra dagen worden door de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid uitbetaald.