Specifieke verloven

De hieronder vermelde specifieke verloven worden niet door de werkgever vergoed, de werknemer heeft recht op een onderbrekingsuitkering van de RVA:
  • ouderschapsverlof;
  • verlof voor palliatieve zorgen;
  • verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid;
  • kort zorgverlof bij hospitalisatie kind.
Deze specifieke verloven kunnen toegestaan worden onder bepaalde voorwaarden, meer informatie hierover op ons secretariaat of het ACV-secretariaat in je buurt.