Seniorenvakantie

Werknemers van minimum 50 jaar die het werk hervatten en geen recht hebben op volledig vakantiegeld wegens een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit hebben recht op seniorenvakantieuitkering.
Deze uitkering bedraagt 65% van het brutoloon van de werknemer op het moment dat hij zijn eerste vakantiedag opneemt. Tijdens de seniorenvakantie mag de werknemer geen vergoeding of vervangingsinkomen ontvangen.
Hoe aanvragen?
De werknemer vraagt aan zijn werkgever 2 exemplaren van het formulier ‘C 103- Seniorenvakantie’. Eén exemplaar zal dienen als aanvraagformulier, het dubbel zal dienen als berekeningsformulier. De werknemer bezorgt beide documenten aan het ACV, dat na goedkeuring door de RVA, de seniorenvakantie- uitkering zal uitbetalen.