Jeugdvakantie

 Vakantie - jongeren
Kan dat wel? Pas afgestudeerd en toch vier weken vakantie?
Als je pas van school komt, denk je niet direct aan vakantiedagen en vakantiegeld. Want je recht op verlof hangt immers af van het aantal dagen dat je het voorgaande jaar werkte. 
Maar er is goed nieuws: je kan als arbeider of bediende een beroep doen op het stelsel van ‘jeugdvakantie’.

  Wie heeft recht op jeugdvakantie?

  • Je moet jonger zijn dan 25 jaar op 31 december van het vakantiedienstjaar.
  • Je hebt je studie beëindigd of gestopt in de loop van het vakantiedienstjaar.
  • Je hebt tijdens het vakantiedienstjaar minstens 1 maand gewerkt (als arbeider of bediende, niet als jobstudent) en tijdens deze tewerkstelling(en) minstens halftijds gewerkt (ofwel 83 uren).
  • Je bent in dienst bij een werkgever in de privésector. Of je bent contractueel bij een lokaal bestuur en de vakantieregeling privésector is van toepassing.

   Op hoeveel dagen jeugdvakantie heb je recht?

   Voldoe je aan alle bovenstaande voorwaarden? Dan heb je recht op 4 weken vakantie. Hoe worden die 4 weken opgebouwd?
   • Je krijgt je vakantiedagen en vakantiegeld in verhouding tot het aantal gewerkte dagen in het vakantiedienstjaar, betaald door de werkgever (voor bedienden) of de vakantiekas (voor arbeiders);
   • Deze dagen worden aangevuld met een aantal bijkomende jeugdvakantiedagen (tot maximum 4 weken) en een jeugdvakantie-uitkering betaald door de RVA die 65% van het gewone loon bedraagt.

   Een voorbeeldje

   Sofie studeert af op 30 juni 2013. Ze begint op 1 augustus te werken. Het daaropvolgende jaar heeft Sofie op basis van haar prestaties recht op 10 gewone vakantiedagen (betaald verlof). Hier bovenop kan Sofie 10 dagen jeugdvakantie aanvragen zodat ze in het totaal 20 dagen vakantie heeft.

    Hoe jeugdvakantie aanvragen?

    Jeugdvakantie kan je aanvragen met een speciaal formulier: bewijs van jeugdvakantie/seniorvakantie, C103 jeugdvakantie. Dit formulier kan je verkrijgen bij een uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen, bv. bij een ACV-dienstencentrum bij je in de buurt. 
    Het eerste formulier dient als aanvraagformulier. Het tweede exemplaar en eventueel daarop volgende exemplaren dienen als berekeningsformulier.
    • In het jaarlijkse vakantieboekje van het ACV vind je ook meer info over jeugdvakantie (pdf-bestand)

     Kom je niet in aanmerking voor jeugdvakantie?

     Misschien heb je dan recht op aanvullende vakantie. Een regeling voor werknemers uit de privésector die ten minste drie maanden (al dan niet aansluitend) bij één of meerdere werkgevers hebben gewerkt binnen 1 kalenderjaar.

      Meer info voor leden

      Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Dit is editie 2014. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
      • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!