Tijdkrediet

Het systeem van tijdkrediet wordt uitvoerig behandeld in een specifieke ACV-brochure. Ook op de ACV-website www.tijdkrediet.be vind je uitgebreide informatie.
In uitvoering van cao nr. 103 van de NAR hebben werknemers in de privé-sector onder bepaalde voorwaarden recht op:
  • voltijds tijdkrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering zonder motief. Geen uitkering;
  • 1/5de loopbaanvermindering met motief, mits sector-cao ook voltijds of halftijds;
  • landingsbanen voor de werknemers vanaf 60 jaar met een beroepsloopbaan van 25 jaar als werknemer.