Tijdkrediet

Werknemers in de privé-sector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op: 
  • 1/5de loopbaanvermindering met motief 
  • Landingsbaan vanaf 60 jaar met een beroepsloopbaan van 25 jaar als werknemer 
Het systeem van tijdkrediet wordt uitvoerig behandeld in een specifieke ACV-brochure. Ook op de ACV-website www.tijdkrediet.be vind je uitgebreide informatie.