SWT Brugpensioen

SWT staat voor 'Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag' en was voordien bekend als brugpensioen. 

Wettelijk stelsel (CAO17) 

  • 62 jaar 
  • Loopbaan mannen: 40 jaar
  • Loopbaan vrouwen: 34 jaar (2018) Loopbaan wordt progressief opgetrokken tot 40 jaar in 2024  
  • Indien 43 jaar beroepsverleden kan bewezen worden, kan vrijstelling beschikbaarheid aangevraagd worden 


Sectorale regeling 2018  

  • cao 59 jaar met 40 jaar loopbaan 
  • Vervangplicht 
  • Beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.

Hoeveel bedraagt mijn uitkering? 

De uitkering bestaat uit 2 delen: werkloosheidsvergoeding en een bijpassing te betalen door de werkgever, in de sector wordt deze bijpassing betaald door een Sectoraal Fonds. 
  • De werkloosheidsvergoeding is gelijk aan 60 % van het laatste brutoloon. Een maximum vergoeding is bepaald volgens sociaal barema. 
  • De bijpassing is gelijk aan de helft van het verschil tussen het verdiende netto-referteloon en de werkloosheidsvergoeding. 
Op het totaalbedrag van het SWT (werkloosheidsuitkering + aanvullende vergoeding) is de betaler van de aanvullende vergoeding (het Intern Compensatiefonds Diamant) in sommige gevallen een inhouding verschuldigd. Deze sociale inhouding van 6,5% is bestemd voor de R.S.Z. De inhouding mag niet tot gevolg hebben dat het bedrag van SWT daalt beneden een bepaald minimum (verschillend voor SWT zonder of met gezinslast). 
Sinds 1 januari 2002 is er bij cao voorzien, een bijkomend bedrag van 1,00 euro per vergoede dag vanaf 58 jaar. Dit wordt in één keer uitbetaald in de loop van de maand december. Bij oppensioenstelling wordt deze bijkomende vergoeding uitbetaald bij de laatste brugpensioenuitkering. Met dezelfde cao is een jaarlijkse vakantietoelage bedongen van 74,37 euro betaling in de maand december.