Vergoeding afgestudeerden

Jongeren die na voltijdse of deeltijdse leerplicht in dienst treden (als arbeider of leerling) bij een werkgever van de diamantnijverheid hebben recht op een bijzondere vakantievergoeding voor schoolverlaters.
Het bedrag van de vergoedingen bedraagt:
  • voor de zomervakantie: 223,10 euro
  • voor de wintervakantie: 74,37 euro
Deze vergoedingen worden uitbetaald door de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid vóór de aanvang van de vakantieperiode.
Om deze premie aan te vragen krijgt de jongere van ACV–Transcom-Diamant een speciaal formulier waarop de nodige gegevens moeten vermeld worden.
 
NB.: Ook de afgestudeerden uit een diamantvakschool die niet onmiddellijk werk vinden, kunnen deze premie bekomen onder bepaalde voorwaarden.