Tewerkstellingspremie

De voorwaarden om recht te hebben op de tewerkstellingspremie zijn als volgt samen te vatten:
  • gedurende het voorgaande jaar minder dan 30 dagen bestaanszekerheid gekregen hebben;
  • in dienst zijn op 31 december van het voorgaande jaar in een onderneming die behoort tot het paritair comité van de diamantnijverheid en -handel;
  • (brug)gepensioneerden of erfgenamen van overledenen komen eveneens in aanmerking.
De tegemoetkoming bedraagt 12,5 euro (bruto) per dag met een maximum van 375 euro (bruto) zijnde 30 dagen. Dagen waarvoor er bestaanszekerheid bij werkloosheid werd betaald worden in mindering gebracht van de 30 dagen.
Op deze premie wordt 13,07% RSZ ingehouden en 10% bedrijfsvoorheffing.