Maaltijdcheques

De Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het toekennen van maaltijdcheques aan de diamantarbeiders loopt tot en met 31 december 2017.
Maaltijdcheques worden als loon beschouwd, maar er dient geen belasting of RSZ betaald te worden indien aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
  • De werkgeversbijdrage bedraagt 5,46 euro;
  • De werknemersbijdrage dient minimum 1,09 euro te zijn;
  • De toekenning dient vastgelegd te zijn in een bedrijfs- of sectorale cao.

Het aantal toegekende maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal dagen waarop de werknemer effectief arbeidsprestaties levert. (Voor een deeltijdse werknemer in de diamantsector wordt volgende berekeningsmethode gehanteerd: het aantal kwartaaluren gedeeld door 7,6).
De maaltijdcheques worden aan de werknemers afgeleverd in elektronische vorm. De geldigheidsduur is 1 jaar.