Anciënniteitspremie

Om recht te hebben op een anciënniteitspremie moet je een minimaal aantal jaren in dienst zijn bij dezelfde werkgever. In de cao (die loopt tot en met 31 december 2017) is dit bepaald met de woorden ‘dezelfde technische bedrijfseenheid'. De werkgever moet de premie betalen in de maand die volgt op het bereiken van de voorziene anciënniteit.
Perioden en bedragen:
  • 10 jaar 124 euro
  • 20 jaar 248 euro
  • 30 jaar 496 euro
  • 40 jaar 744 euro

Van deze bedragen wordt 13,07% RSZ en bedrijfsvoorheffing afgehouden.