Outplacement

Outplacement

Indien de ontslagen werknemer een outplacement wordt aangeboden, heeft hij recht op 1 volledige dag of 2 halve dagen sollicitatieverlof en dit tijdens de volledige opzegtermijn. Dit sollicitatieverlof moet worden gebruikt om het outplacementprogramma te volgen.
Voortaan verwittigt elke werkgever die een werknemer van 45 jaar of ouder ontslaat – en die beschikbaar moet blijven voor de algemene arbeidsmarkt – het Intern Compensatiefonds Diamant (ICD).
Het ICD biedt de ontslagen werknemer een outplacementbegeleiding aan.
De werknemer is verplicht op het outplacementaanbod in te gaan.
De werknemer die een outplacementbegeleiding volgt, heeft, lastens het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector (ICD), recht op de terugbetaling van zijn verplaatsingskosten, door middel van het openbaar vervoer of door middel van eigen vervoer. Het ICD bepaalt de praktische uitvoeringsmodaliteiten van deze terugbetaling.
Meer informatie hieromtrent te bevragen bij uw ACV-secretariaat of bij ACV-Transcom/Diamant.