Vakbondspremie

Gesyndiceerde arbeiders uit de diamantsector hebben recht op een vakbondspremie en sociale toelage.

Hoeveel bedraagt de vakbondspremie?

  • Elke gesyndiceerde die het lopende en/of het vorige kalenderjaar als arbeider/ster in de diamantsector werkte kijgt 135 euro. Dit bedrag kan verhoogd worden naar 145 euro per jaar indien de vrijstelling voor de RSZ-bijdrage verhoogd wordt naar 145 euro.
  • Elke niet-actieve gesyndiceerde diamantarbeider/ster wiens laatste werkgever ressorteerde onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en –handel en die tenminst 25 jaar effectief in de diamantnijverheid onder arbeidscontract is tewerkgesteld geweest – waarvan de laatste 3 jaar van zijn/haar beroepsloopbaan 2 jaar in de diamantnijverheid heeft gewerkt – heeft recht op een vakbondspremie vanaf 2008 (60 euro)

Hoe moet ik de vakbondspremie aanvragen?

Om deze premie aan te vragen zal het lid door bemiddeling van ACV-Transcom/Diamant een aanvraagformulier bekomen waarop de nodige gegevens moeten vermeld worden.
Diegenen die geen aanvraagformulier ontvangen hebben en toch menen recht te hebben op deze vakbondspremie niet-actieven, gelieve contact op te nemen met ons secretariaat diamant.
De premie wordt begin december aan de leden van ACV – Transcom/Diamant uitbetaald.

Wie heeft recht op de sociale toelage?

Elke gesyndiceerde die het vorige kalenderjaar als arbeider in de diamantsector werkte, ontvangt een sociale toelage op basis van de gewerkte en gelijkgestelde dagen (zoals ziekte, tijdelijke werkloosheid…) van het vorige jaar uitbetaald samen met de vakbondspremie aan de actieve diamantbewerkers aangesloten bij ACV-Transcom-Diamant.

Hoeveel bedraagt de sociale toelage?

  • 1 euro (bruto) per gewerkte dag.
  • 0,75 euro (bruto) per gelijkgestelde dag.

Hoe moet ik de sociale toelage aanvragen?

Om deze premie aan te vragen zal het lid door bemiddeling van ACV-Transcom-Diamant een aanvraagformulier bekomen waarop de nodige gegevens moeten vermeld worden.
De premie wordt begin december aan de rechthebbende leden van ACV - Transcom-Diamant uitbetaald.
Op deze premie wordt 13,07% RSZ ingehouden.