Vakbondsgeschenk

Voor onze trouwe leden diamantbewerkers is er vanwege ACV – Transcom Belangengroep Diamant een geschenk weggelegd.
Bij 35 jaar onafgebroken lidmaatschap bij ACV – Transcom (vroeger CBD en/of CVD) ontvangt het lid, mits aanvraag en te voldoen aan de voorwaarden, een degelijk armbanduurwerk.