Sectoraal pensioenfonds

De bijdrage beloopt 3% bruto van de loonmassa en wordt gedragen door het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector.
Op 12 september 2008 werd de cao tot instelling van het Sectorieel Pensioenfonds ondertekend.
Met de verzekeringsmaatschappij AXA werd de verzekeringsovereenkomst gesloten.
Vanaf 1/1/2008 wordt voor elke actieve diamantarbeider/ster individueel een aanvullend pensioenfonds ingesteld.
Voor de diamantarbeiders van 56 jaar en ouder wordt 6% extra bruto in het sectoraal pensioenfonds gestort vanaf het kwartaal volgend op de 56ste verjaardag.

Bijkomende vakantiedagen voor diamantarbeiders van 56 jaar en ouder

Diamantarbeiders van 56 jaar en ouder kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van extra vakantiedagen (max. 4 dagen).
Het aantal extra dagen is afhankelijk van het aantal effectief gewerkte dagen in het vakantiedienstjaar. De diamantarbeider moet 56 jaar of ouder zijn op 31 december van het vakantiedienstjaar.
  • Van 100 tot en met 150 dagen: 2 bijkomende vakantiedagen;
  • Van 151 tot en met 200 dagen: 3 bijkomende vakantiedagen;
  • Meer dan 200 dagen: 4 bijkomende vakantiedagen.
Voor meer info en de voorwaarden kan u terecht op het ACV-secretariaat Diamant.