Diamant

Wij behartigen de arbeidersbelangen van de diamantwerknemers (zowel arbeiders, technische bedienden als leerlingen) uit de diamantnijverheid.
Wij zijn vertegenwoordigd in verschillende organisaties om deze belangen te verdedigen en te  verbeteren. Dit gaat dan over het Nationaal Paritair Comité voor de Diamantnijverheid en -handel; paritair leercomité; verschillende paritaire werkgroepen; in de Raad van Bestuur en Algemeen Vergadering van de Rijksverlofkas voor de  Diamantnijverheid, de Raad van Bestuur van het Fonds voor de Diamantnijverheid  en het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector; in de Algemene Raad en het  Bestendig Comité van het WTOCD; het Gemeenschappelijk Comité voor Preventie en  Welzijn op het Werk; het Bestendig Comité van AWDC.
Onze leden, militanten en bestuursleden worden bij alle overleg en te nemen beslissingen  betrokken aangaande o.m. het opstellen van sectorale eisenprogramma’s, het  afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, het vaststellen van de  jaarlijkse vakantie- feest- en rustdagen,…..
Wij leggen daadwerkelijk ons oor te luisteren bij wat er leeft in de  diamantbedrijven en komen tegemoet aan de bekommernissen van de werknemers op  het terrein. ACV Transcom/Diamant kom je immers in elk diamantbedrijf in  Antwerpen en de Kempen tegen via onze jaarkalenders, agenda’s,  diamant-infoboekje, onze bedrijfbezoeken …
Wij zijn ook als belangengroep diamant solidair met de werknemers in de  diamantindustrie wereldwijd. Internationale solidariteit kent geen grenzen en  onze contacten worden steeds meer en beter uitgebouwd. Wij zijn ervan overtuigd  dat op sociaal vlak de controle van de ganse “pipeline” vanaf de ontginning van  diamanten over verwerking en productie tot het eindproduct in het juweel van  groot belang is. Wij geloven in een sterke uitgebouwde internationale  vakbondswerking waar “Together we stand ! Devided we fall” ons moto is.
Je lidmaatschap bij ACV Transcom/Diamant is je garantie op correcte  informatie en inspraak in vakbondsland. Wij hebben sterke regionale  vakbondsraden, zo vind je er één zeker in je buurt. Ieder lid kan hieraan  deelnemen, want je mening, je vragen, wij houden er rekening mee en zoeken naar  de meest optimale oplossing voor alle collectieve arbeidsproblemen.