Aktualne kwoty (+15 ton)

Czas pracy:  11,8550 euro/godz. w przypadku 38 godz./tydz. /week  
11,5505 euro/godz. w przypadku 39 godz./tydz.  
Czas dyspozycyjności:11,7365 euro/godz. w przypadku 38 godz./tydz. /week 
11,4350 euro/godz. w przypadku 39 godz./tydz.  
Dodatek RGPT:    1,4165 euro za godzinę dyspozycyjności 
Świadczenie pobytowe:37,3340 euro/noc   
15,1330 euro za pierwszy dzienny odpoczynek, gdy czas pracy (godziny pracy + godziny dostępności) jest krótszy niż 8 godzin lub gdy czas poza domem jest krótszy niż 24 godziny i dotyczy tylko jednego odpoczynku dziennego
Stały pobyt:10,1505 euro dziennie 
Praca w nocy:  1,1770 euro/godz. w wieku poniżej 50 lat 
1,4705 euro/godz. w wieku powyżej 50 lat