Jakie są twoje prawa?

Kiedy możesz ubiegać się o belgijskie wynagrodzenie jako zagraniczny kierowca? 

 • Zwykle pracujesz w Belgii lub z Belgii. 
 • Otrzymujesz polecenia służbowe w Belgii. 
 • Najczęściej wyruszasz z Belgii, a Twój pojazd tu parkuje. 
 • Towary są ładowane i/lub rozładowywane w Belgii. 
 • Po zakończeniu trasy najczęściej wracasz do Belgii. 

Jakie jest minimalne wynagrodzenie i obowiązujące warunki pracy? 

 • Średnio 38 godzin pracy tygodniowo w rozliczeniu 6-miesięcznym 
 • Opłacany czas dzieli się na czas pracy i czas dyspozycyjności. Czas pracy to czas, podczas którego jedziesz, ładujesz, wyładowujesz towar. Czas dyspozycyjności to czas, podczas którego musisz być dostępny. Jest to na przykład czas spędzony w pociągu lub na statku do miejsca odbioru pojazdu. Jest to również czas załadunku/rozładunku wykonywanego przez inną osobę, czas oczekiwania na granicy itd. 
 • Przysługuje Ci świadczenie RGPT. Obejmuje ono wszystkie wydatki, które musisz ponieść jako kierowca w przypadku braku stałych udogodnień (toaleta, prysznic, napoje itd.). 
 • Jeśli musisz spędzić noc poza domem, otrzymasz świadczenie pobytowe. 
 • Praca w niedzielę i w dni świąteczne traktowana jest jako czas opłacany w wysokości 200% wynagrodzenia, a czas dyspozycyjności w wysokości 150%. 
 • Jeśli pracujesz głównie nocą, otrzymasz dodatek za pracę w nocy. 
 • I wreszcie, jeśli musisz być obecny poza granicami Belgii w ramach zlecenia, ale nie możesz wykonywać pracy, otrzymasz wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 8 godzin, normalne świadczenie pobytowe oraz dodatkowe świadczenie o nazwie „świadczenie za stały pobyt”.