знаете ли вашите права?

Като чуждестранен шофьор, кога можете да претендирате за белгийска заплата? 

 • Обикновено работите в Белгия или от Белгия. 
 • Ако получавате служебни разпореждания в Белгия. 
 • Тръгвате най-често от Белгия и Вашият камион е паркиран тук. 
 • Стоките се натоварват и/или разтоварват в Белгия. 
 • В края на курса се връщате предимно в Белгия. 

Каква е минималната работна заплата и какви са условията на труд, които трябва да се спазват? 

 • 38 часа работа на седмица средно за период от 6 месеца 
 • Платеното време е разделено на работно време и период „на разположение“. 
 • Работното време е времето, през което се качвате, товарите, разтоварвате. Периодът „на разположение“ е времето, през което трябва да сте на разположение. Например времето, прекарано на влак или на кораб, за да придружавате автомобила. Но също и докато натоварването/разтоварването се извършва от някой друг, времето на чакане на границата,... 
 • Имате право на надбавка RGPT (Règlement général pour la protection du travail – Общ правилник за безопасност на работното място). Тази надбавка покрива редица разходи, които Ви се налага да правите като шофьор при липса на фиксирани съоръжения (тоалетна, душ, напитки,...). 
 • Ако трябва да нощувате извън местопребиваването си, получавате също и надбавка за престой (командировъчни). 
 • Работата през неделни и празнични дни се заплаща 200%, а периодът „на разположение“ – 150%. 
 • Ако работите предимно през нощта, Вие получавате премия за нощен труд.