контакт

Не получавате това, на което имате право? Вашата заплата се изплаща твърде късно? Не получавате допълнителни обезщетения и надбавки? Договорът ви е спрян без изплащане на обезщетение? Не Ви плащат болнични? Дори и да не живеете официално в Белгия, можете да се регистрирате в CSC Transcom. Можете да се обърнете към централите на CSC (Конфедерацията на християнските синдикати в Белгия) за общи въпроси. Ние, CSC-Transcom, транспортният център на CSC, защитаваме Вашите професионални права. Ние сме отлично запознати с проблемите в транспортния сектор. Ние заставаме зад Вас в случай на проблеми с Вашия работодател – чак до съда, ако е необходимо – и отговаряме на Вашите въпроси на френски, холандски или английски език. Ако е необходимо, можем да включим и преводач.
В Белгия ние от CSC-Transcom вече от няколко десетилетия защитаваме правата на шофьорите на камиони и се борим за еднакво заплащане за еднакъв труд. Поради глобализацията на нашето общество и мащаба и въздействието на социалния дъмпинг, ние винаги търсим партньорства в рамките на Европа, за да предоставим още по-добри съвети и помощ. 
Разбира се, работим в тясно сътрудничество с ETF – Европейската федерация на транспортните работници, която обединява синдикати от цяла Европа и в която главният директор на сектора за френскоговорящата част на страната Роберто Парило председателства сектор „Автомобилен транспорт“. 
На 13 октомври 2017 г., в Румъния, заедно с пет транспортни съюза от Дания, Швеция и Румъния, всички от които членуват в EFT, открихме SLT – международен офис за румънски професионални шофьори, работещи в Белгия. Швеция или Дания – към който да се обръщат, ако имат нужда от помощ, когато не получават заплатите и условията на труд, на които имат право. Можете да изпратите електронна поща на sindicatulsit@gmail.com, ninetdav@yahoo.com или да се свържете с нас по телефона на тел. +40 743 285 799
Ако работите предимно в Германия, можете да изпратите Вашите въпроси на Fair Mobility (Справедлива мобилност) и по-конкретно в центровете за консултации за работниците от Централна и Източна Европа, подробности за които можете да намерите на адрес www.faire-mobilitaet.de . Инициатива на германския профсъюз ver.di , който също е наш партньор в ETF. 
Освен това имаме споразумение за сътрудничество с полския профсъюз Solidarnosc да се срещаме редовно и да разработваме стратегии за по-добро представяне на интересите на полските шофьори, работещи в нашата страна! За контакти: kierowcyzawodowi@solidarnosc.org.pl

Какво трябва да ни предоставите? 

За да изчислим сумата, на която имате право, трябва да добием обща представа за професионалната Ви дейност през последните месеци. Моля, отбележете в работния график или пътния лист: 
  • ежедневните работни часове 
  • ежедневните часове „на разположение“ 
  • кога сте били болни 
  • кога сте били в отпуск 
  • посочете държавата, в която обикновено работите, обичайно място на тръгване. 
Съберете възможно най-много доказателства и ги донесете при нас. Освен това донесете трудовия си договор и фишовете си за заплата, ако сте получавали такива от Вашия работодател.