Текущи суми (+15 тона) за 38 часа/седмица

Работно време:  11,8550 евро/ч за 38 ч/седмица/week  
11,5505 евро/ч за 39 ч/седмица 
Период „на разположение“:11,7365 евро/ч за 38 ч/седмица /week 
11,4350 евро/ч за 38 ч/седмица  
Обезщетение RGPT:    1,4165 евро на час „на разположение“ 
Надбавка за престой :37,3340 евро/нощувка   
14,7010 евро за първата дневна почивка, когато служебното време (работното време + периода на разположение) е по-малко от 8 часа или когато отсъствието от местоживеенето е по-малко от 24 часа и става дума само за една дневна почивка
Стационарен престой:10,1505 евро на ден 
Нощен труд:  1,1770 евро/ч, ако сте под 50 години 
1,4705 евро/ч, ако сте навършили 50 години