Je gegevens wijzigen

Is je adres of e-mail onlangs veranderd? Of ben je veranderd van werkgever? Ga naar de website van het ACV en klik hier