Jouw voordelen

VOORDELEN LIDMAATSCHAP ACV - TRANSCOM 
DIENSTVERLENING 
 • Hulp bij voorbereiding naar examens – voorbeelden van examenvragen. 
 • Maandelijks het magazine Transcom-info met allerlei interessante weetjes en actualiteiten vanuit de sectors 
 • Opvolging medisch dossier bij ongeschiktheidsverklaring 
 • Verspreiding van allerhande informatie, hetzij algemeen of specifiek naar een kader toe 
 • Deskundige hulp bij uw vragen of moeilijkheden van welke aard ook. 
 • Rechtsbijstand verleend door de persoon of dienst die jouw dossier behandelt 
 • Enz… 

VERGOEDING BIJ GEBOORTE OF ADOPTIE  
 • 25,00 euro na 1 volledig jaar lidmaatschap per betalend gezinslid & per kind 
 • 50,00 euro na 2 volledige jaren lidmaatschap per betalend gezinslid & per kind 
De geboortevergoeding wordt betaald aan zowel de moeder als de vader, indien beiden betalend lid zijn bij ACV-Transcom. Bij een twee- of meerling ontvangt u een geboortevergoeding per kindje. 

VERGOEDING BIJ HUWELIJK 
 • 25,00 euro na 1 volledig jaar lidmaatschap per betalend lid dat huwt 
 • 75,00 euro na 2 volledige jaren lidmaatschap per betalend lid dat huwt 
Dit geldt ook voor een geregistreerd samenlevingscontract. 
SYNDICALE PREMIE 
Om je te bedanken voor je vertrouwen in ACV-TRANSCOM wordt er jaarlijks in de maand december een syndicale premie uitbetaald. Momenteel bedraagt deze 125,00 euro voor een volledig jaar aansluiting. Voor een onvolledig jaar wordt een bedrag naar verhouding uitbetaald. 
STAKINGSVERGOEDINGEN 
Bij een erkende staking ben je administratief ingedekt en ontvang je een bedrag van 30,00 euro per dag. 
GETROUWHEIDSPREMIE BIJ OPPENSIOENSTELLING 
De periode van ononderbroken lidmaatschap wordt bij de oppensioenstelling door ons beloond met een getrouwheidspremie. Het spreekt vanzelf dat elke onderbreking van het lidmaatschap het verlies betekent van de aansluitingsperiode die de onderbreking voorafgaat 
 • na ononderbroken aansluiting na 1 jaar: 1,25 euro per aangesloten jaar 
 • na 10 jaar: 25,00 euro
 • na 15 jaar: 49,75 euro
 • na 20 jaar: 74,50 euro
 • na 25 jaar: 87,00 euro  
 • na 30 jaar: 124,00 euro
 • na 35 jaar: 161,25 euro

VERGOEDING BIJ OVERLIJDEN VÓÓR PENSIONERING 
Aan de rechthebbenden van onze leden die tijdens hun actieve loopbaan overlijden wordt naargelang het aantal jaren lid volgende bedragen uitgekeerd: 
 • na 1 jaar: 12,50 euro + 1,25 euro per volledig jaar lidmaatschap 
 • na 10 jaar: 25,00 euro 
 • na 15 jaar: 31,00 euro
 • na 20 jaar: 49,75 euro
 • na 25 jaar: 56,00 euro
 • na 30 jaar: 80,75 euro
 • na 35 jaar: 105,50 euro

VERGOEDING BIJ OVERLIJDEN NA PENSIONERING 
Aan de rechthebbenden van onze leden die na hun pensionering overlijden, wordt naargelang het aantal jaren lidmaatschap het volgende uitgekeerd: 
Na 1 jaar lidmaatschap 12,50 euro + 1,25 euro per volledig jaar lidmaatschap met een maximum van 25,00 euro.