#stop discriminatie op het werk

21 maart werd ruim een halve eeuw geleden door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. 
De verrechtsing neemt toe, zowel in de maatschappij als op de werkvloer. We horen meer en meer verhalen van mensen die te maken krijgen met discriminatie. Het gaat niet alleen om een grapje. Het gaat om uitschelden, intimidatie, uitsluiten en het bewust achterhouden van informatie. Dit wordt zowel in de zoektocht naar werk als op de eigen werkplaats ervaren. 
Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
(Art. 23 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens)

Discriminatie op de arbeidsmarkt

De statistieken tonen echter een heel andere, trieste realiteit: die van de voortdurende discriminatie op de arbeidsmarkt. 
Het ACV trekt al jaren aan de alarmbel als het over discriminatie gaat. Nationaal en internationaal onderzoek toont aan dat ongelijke kansen op de arbeidsmarkt blijven bestaan voor mensen met migratieachtergrond.  Zowel in de zoektocht naar werk als tijdens de loopbaan. 
Eén op twee werknemers met een migratieachtergrond ervaart discriminatie  door collega’s, cliënten of leidinggevenden. Het gaat dan niet alleen om een grapje. Het gaat om uitschelden, intimidatie, buitensluiten en het achterhouden van belangrijke informatie.
Discriminatie op de werkvloer is een ernstig probleem. Slachtoffers verliezen het plezier in hun werk, raken gedemotiveerd, functioneren slechter en er kunnen psychische problemen ontstaan. Dit alles verhoogt de kans op uitval. Jammer dat hierdoor talent verloren gaat. 

ACV Infopunt Discriminatie

Acv wil de strijd tegen discriminatie actief aangaan, onder andere via een digitaal Infopunt Discriminatie. Dit infopunt heeft een dubbel doel. Enerzijds wil het militanten en leden sensibiliseren en informeren over discriminatie en hen zo wegwijs maken in de regelgeving. Anderzijds wil het Infopunt slachtoffers en getuigen van discriminatie een luisterend oor bieden en zoeken naar oplossingen waar dit mogelijk is. 
Hoe werkt het? Via het meldingsformulier kunnen slachtoffers of getuigen discriminatie melden. Daarna nemen de samenwerkers contact op om verdere stappen te bekijken. Een discriminatiemelding mondt zelden uit in een zware juridische strijd. Vaak kan er door bemiddeling of informeel overleg al resultaat geboekt worden.
Vanuit onze werking leggen we vooral de focus op divers personeelsbeleid en gelijke kansen  voor iedereen.  Signalen rond discriminatie grijpen we aan om uitsluitingsmechanismen zichtbaar te maken en in de onderneming te gaan werken rond diversiteit. 
Meld discriminatie!
  • Ben je slachtoffer of getuige van discriminatie? Meld het via het online meldingsformulier. Zo kan het fenomeen in kaart gebracht worden om gericht syndicaal actie te ondernemen. 
  • Voor vragen of opmerkingen kan je het vragenformulier gebruiken.

ACV Video Stop discriminatie op het werk

ACV Video Stop discriminatie op het werk