Werkloosheid: welke vorm?

Soorten werkloosheid
Er zijn verschillende situaties waarin je als werknemer gebruik kan maken van de werkloosheidsverzekering. Het kan gaan om werknemers zonder werk (volledige werkloosheid) of om werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdelijk wordt geschorst (tijdelijke werkloosheid). SWT is ook een vorm van werkloosheid. Onvoorziene omstandigheden zoals een staking of lock-out kunnen ook aanleiding geven tot werkloosheid. Jongeren die na hun studies op zoek zijn naar hun eerste baan hebben recht op een inschakelingsuitkering.
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) is belast met het vergoeden van de werklozen.
De uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen gebeurt door de werkloze gekozen uitbetalingsinstelling. ACV-leden kunnen bij een ACV-dienstencentrum terecht voor de aanvraag en opmaak van een werkloosheidsdossier. En kunnen het werkloosheidsdossier desgewenst online opvolgen via het e-dossier (eID).
Lees meer over:

Check je profiel op Mijn ACV


Consulteer je persoonlijk dossier op Mijn ACV. Onverhoopt werkloos? Ook je e-dossier werkloosheid vind je onder Mijn ACV.

Bestel je werkloosheids- documenten online


Groene klevers op? Nieuwe attesten en/of kaarten nodig? Bestel ze online.

Tips en tricks

Op zoek naar werk of een opleiding? ACV helpt je een handje. Check onze tips en tricks.