Wegwijzer sociale wetgeving

ACV Cover wegwijzer sociale wetgeving
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving. De pdf-bestanden zijn vergrendeldDeze wegwijzer gidst je doorheen het arbeids- en sociale zekerheidsrecht en geeft toelichting bij het tewerkstellingsbeleid dat van kracht is. Voor specifieke vragen over je arbeidssituatie neem je best contact op met eenACV-dienstencentrumbij je in de buurt.
De wegwijzer is opgebouwd uit fiches die betrekking hebben op één aspect van de sociale wetgeving. Je kunt die fiches afzonderlijk downloaden als een gewoon pdf-bestand. 

De afzonderlijke FICHES:

DEEL I: DE BRONNEN VAN HET SOCIAAL RECHT


DEEL II: ARBEID

Thema 1: Welke overeenkomst voor welke arbeid?
Thema 2: Het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst
Thema 3: Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Thema 4: Einde van de arbeidsovereenkomst
Thema 5: Arbeidsorganisatie
Thema 6: Bescherming van de werknemer

Thema 7: Regels voor een correcte toepassing van de wetgeving

Thema 8: De collectieve arbeidsverhoudingen

DEEL III Sociale zekerheid

Thema 1: Organisatie en financiering van de sociale zekerheid

Thema 2: De kinderbijslag

Thema 3: Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Thema 4: Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Thema 5: De werkloosheid
Thema 6: Werkloosheid met bedrijfstoeslag-SWT (voormalig brugpensioen)

Thema 7: Pensioenen
Thema 8: De bijstandsstelsels


DEEL IV: HET TEWERKSTELLINGSBELEID

Thema 1: Bevoegdheidsverdeling
Thema 2: Tewerkstelling
Thema 3: Opleiding

DEEL V: HOE UW RECHTEN VERDEDIGEN?


DEEL VI: SOCIALE BIJDRAGEN EN SOCIALE UITKERINGEN

De volledige wegwijzer online doorbladeren/downloaden?

Dat kan ook: 

De Gids liever op papier?

Dat kan. Leden en niet-leden kunnen de wegwijzer bestellen. Lees meer over de tarieven en procedure.

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.