Verbreking wegens fout

Ontslag-stoel
Je oontract kan eenzijdig door de werkgever worden beëindigd omwille van een dringende reden of een fout.

Wat is verbreking wegens dringende reden?

De dringende reden is een zware fout die de voortzetting van de contractuele relaties onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.
De afdanking en de ontslagname om dringende reden zijn aan strikte regels onderworpen:
  • de arbeidsovereenkomst moet worden verbroken binnen drie werkdagen na kennisname van de ingeroepen feiten;
  • de feiten die het ontslag rechtvaardigen moeten binnen drie werkdagen na het verlof worden betekend. De kennisgeving van deze redenen moet gebeuren per aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door overhandiging van een schrijven. In dit laatste geval geldt de handtekening van de persoon die het schrijven ontvangt enkel als ontvangstbewijs en niet als erkenning van de dringende reden.

Wat is contractbreuk?

Onder ‘contractbreuk’ of ‘met verbreking gelijkgestelde daad’ wordt verstaan: een akte die impliciet de wil manifesteert om een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst. 
Een fout in hoofde van de werkgever - zelfs het niet betalen van loon - kan niet altijd worden gelijkgesteld met contractbreuk. De wil om de overeenkomst te verbreken, moet worden bewezen. Het verschil tussen foutieve niet-uitvoering en contractbreuk is theoretisch en voer voor juristen. Het slachtoffer van een contractbreuk stelt de wil van de tegenpartij vast. Het slachtoffer van een foutieve niet-uitvoering kan de uitvoering van zijn eigen verbintenissen schorsen en aan de rechter vragen de ontbinding van de overeenkomst uit te spreken.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):     

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.