Afspraken rond opzegtermijnen

Ontslag selectief
Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuw, gemeenschappelijk stelsel over de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden.
Het is van toepassing op de werknemers die vanaf die datum in dienst werden genomen.
Voor werknemers die werden of worden ontslagen vanaf 1 januari, maar reeds vóór 1 januari 2014 in dienst waren, is als overgangsregel een gemengd stelsel van toepassing.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):