Verlof en premies

Ziekte opname ziekenhuis
Heeft je ziekte effect op het betaald verlof, de feestdagen of de eindejaarspremie? 
Lees de antwoorden hieronder. 
De afspraken staan ook netjes bij elkaar in een handige ACV-infofiche:

Betaald verlof

Ziekteperiodes worden - voor wat betreft het betaald verlof - gelijkgesteld voor maximaal een jaar. 

Ben je bediende? 

Voor bedienden zal deze gelijkstelling maar spelen als er voor die periode een arbeidsovereenkomst bestaat, aangezien het vakantiegeld ten laste van de werkgever is. 

Ben je arbeider? 

Die beperking geldt niet voor arbeiders, omdat hun vakantiegeld uitbetaald wordt door een Vakantiefonds.

Vakantieplannen? Ziek tijdens je vakantie?

  • Indien je ziek wordt kort vóór je met vakantie gaat, kan je de datum van je vakantie uitstellen, zelfs als je de datum reeds met je werkgever hebt afgesproken of als je bedrijf een collectieve vakantieregeling toepast.
  • Word je echter ziek tijdens je vakantie, dan kan je niet vragen de aldus verloren dagen op een ander moment op te nemen.
De afspraken staan ook netjes bij elkaar in een handige ACV-infofiche:

Feestdagen

De werkgever blijft ertoe verplicht de feestdagen uit te betalen die binnen een bepaalde periode vallen te rekenen vanaf het begin van het ziek zijn. 
Voor die dagen wordt geen ziekenfondsuitkering uitbetaald.
De afspraken staan ook netjes bij elkaar in een handige ACV-infofiche:

Eindejaarspremie

Er bestaat geen nationale wetgeving inzake eindejaarspremies. Wat telt, zijn de specifieke toekenningsvoorwaarden in je sector of onderneming. De meeste cao's voorzien in een gelijkstelling van ziekteperiodes, binnen bepaalde grenzen.  
Voor bedienden die onder het aanvullend paritair comité vallen (ANPC-PC 218), geldt bijvoorbeeld een limiet van 60 dagen.
De afspraken staan ook netjes bij elkaar in een handige ACV-infofiche:

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen)

Download de nieuwe folder

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.