Welzijn op het werk

Welzijn op het werk heeft te maken met de omstandigheden waarin je je werk uitvoert: veiligheid, bescherming van de gezondheid, psychosociale belasting, ergonomie, hygiëne, verfraaiing van de werkplaatsen,... Ofwel of je je job in prettige, werkbare en gezonde omstandigheden kunt uitvoeren. 
Afspraken rond welzijn zijn geregeld in de wet van 4 augustus 1996. Het betreft de Wet op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Ook de Codex over het welzijn op het werk bevat de nodige informatie over welzijn op het werk. De vakbonden en de vakbondsafgevaardigden spelen een belangrijke rol als het om welzijn op het werk gaat. 
In deze rubriek meer info over:

Welke overlegorganen zijn belast met het welzijn op het werk?

  • De Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk
    Iedere onderneming heeft een dienst voor preventie en bescherming op het werk. Preventieadviseurs zijn verbonden aan deze dienst. De taken van de preventieadviseur zijn erg uiteenlopend. Daarom wordt de functie van preventieadviseur opgedeeld in verschillende disciplines: arbeidsveiligheid, psychosociale aspecten, bedrijfshygiëne, ergonomie en arbeidsgeneeskunde.
  • Het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (Comité PB)
    Het Comité PB draagt op een actieve manier bij tot de verbetering van het welzijn van de werknemers op het werk. Het brengt adviezen uit en doet voorstellen om het beleid ter voorkoming van de arbeidsongevallen en de beroepsziekten zo goed mogelijk af te stemmen op de risico’s binnen de onderneming.
  • De Arbeidsinspectie;
    Dit zijn diensten van de federale administratie die kunnen tussenkomen in het toezicht op het werk. Zij checken of het beleid met betrekking tot welzijn op het werk goed wordt nageleefd.

Meer info voor ACV-militanten

ACV-militanten lezen op de militantensite veel meer info over de wetgeving rond welzijn en de rol en bevoegdheden van de betrokken diensten (inloggen).

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.