Camerabewaking

Camerabewaking
Er bestaat een permanent verbod op het gebruik van bewakingscamera’s op de werkplek behalve om de veiligheid van de werknemers en de bescherming van de bedrijfsgoederen te waarborgen. Dit soort toezicht moet echter de uitzondering blijven.

Mag de werkgever zijn werknemers filmen?

Er bestaat een permanent verbod op het gebruik van bewakingscamera’s op de werkplek behalve om de veiligheid van de werknemers en de bescherming van de bedrijfsgoederen te waarborgen. Dit soort toezicht moet echter de uitzondering blijven.  De werkgever moet vooraf overleg plegen met de werknemers en regelmatig de gebruikte bewakingsmethodes evalueren om zo de impact op de persoonlijke levenssfeer tot een minimum te beperken.
De verzamelde gegevens moeten te goeder trouw worden behandeld en mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor de camerabewaking werd geïnstalleerd.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.