Discriminatie? Not done!

 Discriminatie
Discriminatie is not done. Niet op de werkplek. En niet daarbuiten. Op het vlak van arbeid bestaan daar duidelijke afspraken rond.

Vanwaar komt het niet-discriminatiebeginsel?

In toepassing van Europese richtlijnen garandeert een federale wet het algemene niet-discriminatiebeginsel, met name op het vlak van arbeid. De wet dekt alle aspecten van de arbeidsverhouding: de indienstneming, het ontslag, de verloning, de arbeidsomstandigheden, de aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, enz.

Wat zijn de criteria voor niet-discriminatie?

De beschermde criteria zijn: leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, fortuin, levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, een fysieke of genetisch bepaalde eigenschap, sociale herkomst en vakbondsovertuiging.

Wat kan je als slachtoffer van discriminatie doen?

  • Je kunt je richten tot de arbeidsrechtbank om de discriminatie te laten vaststellen en de stopzetting ervan te eisen.
  • De vakbonden kunnen naar de rechtbank stappen om hun leden te verdedigen bij geschillen die gerelateerd zijn aan de toepassing van deze wet. Het ACV doet dit.
  • Verschillende wetteksten bevestigen specifiek de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het verbod op discriminatie op basis van huidskleur of etnische afkomst. 
 
 

ACV infopunt discriminatie

Discriminatie tijdens de zoektocht naar een job en op de werkvloer heeft een grote impact op de maatschappelijke deelname van werkzoekenden en werknemers. Het ACV wil de strijd tegen discriminatie aangaan, door meer dan ooit in te zetten op gelijke kansen voor iedereen. Want op de nieuwe werkvloer telt iedereen. 
Het infopunt discriminatie wil het debat over vooroordelen voeren en de strijd tegen discriminatie aangaan. Vooroordelen herkennen en mensen hierop aanspreken is een eerste stap. 
Heb je vragen over wat discriminatie is, hoe je als militant rond discriminatie kan werken of wie je verder kan helpen? Vul dan een online vragenformulier in. 
Ben je getuige of slachtoffer van discriminatie en wil je dat aangeven, vul dan het online meldingsformulier in. Een ACV-diversiteitsconsulent zal je contacteren om je verder te helpen.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.