Arbeidsongevallen

Arbeidsongeval
Werknemers die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval op het werk of een ongeval op de weg van en naar het werk (loontrekkenden uit de privé- en openbare sector, studenten, leerjongens, enz.) hebben een aantal rechten.
Deze rechten zijn:
  • terugbetaling van geneeskundige verzorging
  • uitkeringen bij overlijden
  • uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid
De uitkeringen vallen ten lasten van privéverzekeringsmaatschappijen waarbij de werkgevers zich verplicht moeten verzekeren.

Wie controleert de sector van de arbeidsongevallen?

Een openbare instelling, het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO), is belast met het toezicht op de activiteiten van de verzekeraars. Het fonds neemt de rol van ombudsman verzekeringen op zich bij een klacht tegen een verzekeraar. 
Het fonds kent ook vergoedingen toe aan de slachtoffers van wie de werkgever niet conform met de wet was verzekerd.

Hoe moet je een arbeidsongeval aangeven?

De werkgever moet het ongeval aangeven binnen de 8 dagen volgend op het ongeval. 
De werkgever kan de aangifte niet weigeren, omdat volgens hem de feiten geen arbeidsongeval zijn, niet bewezen zijn, geen gevolgen hebben...

Wat kan je doen in geval van betwisting?

In de mate van het mogelijk is het aangeraden bewijzen (getuigen) te verzamelen. De werknemer moet erop letten dat hij steeds dezelfde verklaring aflegt en enkel documenten ondertekent die getrouw weergeven wat gezegd is. Wanneer het gaat om een ernstig ongeval, niet aarzelen om contact op te nemen met het Fonds voor Arbeidsongevallen

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Sociale Wegwijzer van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen)

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.