Net van de schoolbanken en toch vakantie?

 Vakantie - jongeren
Kan dat wel? Pas afgestudeerd en toch vier weken vakantie?
Als je pas van school komt, denk je niet direct aan vakantiedagen en vakantiegeld. Want je recht op verlof hangt immers af van het aantal dagen dat je het voorgaande jaar werkte. 
Maar er is goed nieuws: je kan als arbeider of bediende een beroep doen op het stelsel van ‘jeugdvakantie’.

  Wie heeft recht op jeugdvakantie?

  Je hebt in 2018 recht op jeugdvakantie als:
  • je jonger bent dan 25 jaar op 31 december 2017;
  • je je studie hebt beëindigd of gestopt in de loop van 2017;
  • je na je studies minstens 1 maand gewerkt hebt (als arbeider of bediende, niet als jobstudent) in 2017 en zo minstens 13 arbeidsdagen hebt gepresteerd; 
  • je in dienst bent bij een werkgever in de privésector of contractueel bent bij een lokaal bestuur en de vakantieregeling privésector van toepassing is.

   Op hoeveel dagen jeugdvakantie heb je recht?

   Voldoe je aan alle bovenstaande voorwaarden? Dan heb je recht op 4 weken vakantie (24 dagen als je zes dagen per week werkt, 20 als je vijf dagen per week werkt). 
   Het maximale aantal jeugdvakantiedagen wordt verminderd met het aantal vakantiedagen waarop je aanspraak kan maken door de werkgever of die door de vakantiekas worden betaald.

   Een voorbeeldje

   Noor is 24 en studeert af op 30 juni 2017. Ze begint te werken op 1 november 2017. In 2018 heeft ze betaald verlof op basis van haar prestaties in 2017. Dit komt neer op 4 vakantiedagen (2 dagen per gewerkte maand in 2017). Noor kan daarnaast 16 jeugdvakantiedagen opnemen zodat ze in totaal 20 dagen vakantie heeft.

    Hoe jeugdvakantie aanvragen?

    Pas als je gewone vakantiedagen (die door je werkgever worden betaald) uitgeput zijn, kun je jeugdvakantiedagen opnemen. 
    • Vraag aan je werkgever 2 ingevulde exemplaren van het formulier ’C 103- jeugdvakantie-werkgever’ voor de betrokken maand. 
    • Je bezorgt beide documenten aan het ACV, samen met een formulier ‘C103-jeugdvakantie-werknemer’. 
    • Na goedkeuring door de RVA betaalt ACV je jeugdvakantieuitkering uit. 
    • Voor elke maand waarin je jeugdvakantiedagen opneemt, moet je je werkgever een nieuw ingevuld berekeningsformulier ‘C103-jeugdvakantiewerkgever’ vragen en dit binnenbrengen bij het ACV.
    • In het jaarlijkse vakantieboekje van het ACV vind je ook meer info over jeugdvakantie (pdf-bestand)

    Kom je niet in aanmerking voor jeugdvakantie?

    Heb je geen recht op vier weken betaalde vakantie? En kom je niet in aanmerking voor jeugd- of seniorvakantie? Dan kan je mogelijk gebruikmaken van aanvullende vakantie. Een regeling voor werknemers uit de privésector die ten minste drie maanden (al dan niet aansluitend) bij één of meerdere werkgevers hebben gewerkt binnen 1 kalenderjaar.

     Meer info voor leden

     Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
     • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!