Wettelijke feestdagen

Feestdagen
Vrijwel ieder land telt een aantal feestdagen. Op deze feestdagen hoef je normaliter niet te werken. België kent ook een aantal nationale feestdagen.
 

Welke 10 feestdagen worden door de wet erkend ?

 • Nieuwjaar (1 januari);
 • Paasmaandag;
 • Het Feest van de Arbeid (1 mei);
 • O.-L.-H. Hemelvaart;
 • Pinkstermaandag
 • Nationale feestdag (21 juli);
 • Maria Hemelvaart (15 augustus);
 • Allerheiligen (1 november);
 • Wapenstilstand (11 november);
 • Kerstdag (25 december).
In sommige gewesten, sectoren of ondernemingen, gelden extralegale feestdagen of worden sommige wettelijke feestdagen vervangen door regionale of sectorale dagen. Een feestdag die op een zondag valt of een dag van gewone inactiviteit, moet worden vervangen door een andere dag. Voor deze dagen ontvang je je normale loon. Het zijn betaalde feestdagen.
 

Wat als je moet werken op een feest- of vervangingsfeestdag?

Als je toch werkt op een feestdag of een vervangingsfeestdag heb je recht op:
 • Betaalde inhaalrust
 • Je normale loon van een gewone werkdag, inclusief alle premies en voordelen in natura

Inhaalrust

 • De inhaalrust moet een volle dag bedragen indien de arbeid langer dan vier uren heeft geduurd.
 • Wanneer de prestatie niet langer dan vier uren heeft geduurd, geniet men van een halve dag inhaalrust. Deze rust moet worden toegekend vóór of na 13 uur en op die dag mag niet langer dan vijf uur arbeid worden verricht.

Loon

 • Voor elke feestdag of vervangingsdag van een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag en inhaalrustdag voor een gepresteerde feestdag, heeft de werknemer recht op loon.
 • De reglementering voorziet geen toeslag op het loon of een premie omdat de werknemer op een feestdag prestaties verricht. Een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal niveau of op bedrijfsniveau of het arbeidsreglement kan een premie voorzien.
 

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):