Startbaanovereenkomst

Start loopbaan - Opleidingsovereenkomsten
Lees meer over de spelregels rond de startbaanovereenkomst. Een combinatie van werk en opleiding.

Wat is een startbaanovereenkomst?

De combinatie van werk en opleiding is kenmerkend voor de leertijd. Werk en opleiding kunnen ook worden gecombineerd in het kader van een gewone arbeidsovereenkomst, ook wel startbaanovereenkomst. Deze tewerkstelling komt in aanmerking in het kader van de aanwervingsverplichting en geeft recht op bijdrageverminderingen in het kader van het ‘Jongerenbanenplan’. Om van die voordelen te genieten, worden bepaalde voorwaarden gesteld inzake de kwaliteit van de arbeidsovereenkomst en van de opleiding.

Hoe zit het met het luik ‘arbeid’?

Het luik ‘arbeid’ wordt geconcretiseerd met een gewone deeltijdse arbeidsovereenkomst, minstens halftijds.

Wat met het luik ‘opleiding’?

Het luik ‘opleiding’ wordt geconcretiseerd met een overeenkomst ‘werk-opleiding’. Het mag gaan om alle soorten onderwijs, cursussen of opleidingen georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid van het gewest of de gemeenschap, of om sectorale opleidingen georganiseerd door het paritair comité. De opleiding moet minstens 240 uur per jaar omvatten. De opleidingstijd telt mee als arbeidstijd voor de toepassing van de arbeidsduurwetgeving.

Welke voorwaarden?

De overeenkomst moet schriftelijk worden gesloten en dit geschrift moet bepaalde vermeldingen bevatten. Als de jongere niet slaagt voor de opleiding kan de startbaanovereenkomst worden verlengd.

Meer info over werken en studeren, jongeren en werk

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.