Overzicht sociale uitkeringen

Ons socialezekerheidsstelsel is gebaseerd op de betaling van sociale bijdragen op beroepsinkomsten. Deze sociale bijdragen dienen ter financiering van de vele uitkeringen en vergoedingen.
In België kan je aanspraak maken op uitkeringen en vergoedingen m.b.t. de sociale zekerheid en het arbeidsrecht. Daarnaast bestaan er bijstandsuitkeringen.
De hoogte van de uitkeringen wordt met enige regelmaat aangepast. Bijvoorbeeld vanwege indexaanpassingen of overheidsmaatregelen.

Sociale zekerheid

Ons socialezekerheidsstelsel is gebaseerd op de betaling van sociale bijdragen op beroepsinkomsten. 
Deze sociale bijdragen dienen ter financiering van de vele uitkeringen en vergoedingen:
 • De kinderbijslagen;
 • De ziekte-uitkeringen;
 • Moederschapsuitkeringen;
 • Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid door beroepsziekte of arbeidsongeval;
 • Werkloosheidsuitkeringen;
 • Uitkeringen voor SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het voormalige brugpensioen);
 • De pensioenen.

Arbeidsrecht

Ons arbeidsrecht kent in bepaalde gevallen vergoedingen toe aan werknemers:
 • Leervergoeding;
 • Uitkeringen in het kader van tijdkrediet;
 • Uitkeringen in het kader van thematische verloven (ouderschap, medische bijstand en palliatieve zorg);
 • Sluitingsvergoeding bij sluiting van ondernemingen.

Bijstandsuitkeringen

Bijstandsuitkeringen worden geregeld door middel van overheidsfinanciën:
 • Leefloon;
 • Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een beperking;
 • Integratietegemoetkoming;
 • Tegemoetkoming hulp aan bejaarden. 

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.